İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Devlet Destekleri ve Kısa Çalışma Ödeneği

Kosgeb İşletme Kredisi Faiz Desteği

Bugünlerde küçük ve orta ölçekli işletmeler pandemi nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Birçok küçük esnaf kepenk indirdi veya yarı kapasiteyle işine devam ediyor. Kosgeb, Cumhurbaşkanı Kararı ile küçük işyeri sahiplerine kredi faiz desteği sağlayacak. İlgili Karar, 03 Nisan 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşyeri sahipleri, sahibi oldukları her işyeri için Kosgeb’in anlaşmalı olduğu bankalardan yatırım, ihracat veya işletme sermayesi kredisi çekebilecekler. İşletme başına sağlanacak destek tutarı yıllık 80.000.000 TL ve 60 ay vade olarak belirlenmiştir. Kredi için alt limit olmamakla birlikte üst limit 80.000.000 TL belirlenmiştir.

İşletmeler krediyi Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Halk Bankası, Denizbank, Vakıfbank’tan çekebilecekler. İmzalanan protokol gereği, işyeri sahiplerinden kredi tahsis ücreti alınmamaktadır. Kredi geri ödemeleri 60 ay vadeli olarak, üç aylık taksitler halinde yapılabilecek. Çekilen kredi için ilk 12 ay geri ödeme yapılmayacak. Özetlersek, Kosgeb kredinin faiz yükünü üstlenmektedir. Ancak Kosgeb sitesine şu anda girildiğinde bu desteğin aktif olmadığı görülmektedir; önümüzdeki günlerde ana ekranda ilgili destek görülecektir.

Devlet Destekleri ve Kısa Çalışma Ödeneği

KOSGEB’den 3’lü Koruma Paketi

Korona virüsle mücadele kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız Kosgeb aracılığıyla 3’lü bir paket devreye aldı. Bu paket salgının sektörler üzerindeki etkisi kayboluncaya kadar devam edecek. Kosgeb Kurulları bu kapsamda olan tüm projeleri, ödemeleri hızlıca değerlendirip, sonuca ulaştırmak üzere çalışmalarını planlayacak.

Koruyucu sağlık ürünlerinin (dezenfektan, koruyucu gözlük ve elbise, eldiven, maske)  üretimini yapan işletmelere 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olmak üzere 6 milyon TL’ye kadar destek verilecek.

KOBİ’lerin daha önceden aldıkları geri ödemeli destekler için, Kosgeb’e yapacakları geri ödemeler 30 Haziran 2020 tarihine kadar ötelenecek.

Girişimcilik programı kapsamında olan kişilerin veya daha önceden projesi onaylanmış işletmelerin, proje süresince yerine getirmeleri gereken faaliyetler için 4 ay ek süre verilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği Kimlere Verilmektedir?

Devlet, işverenlerin Haziran ayı sonuna kadar tazminatlı olarak işten çıkarmalarını yasakladı. Buradaki amaç, istihdamın korunmasıdır. Covid19 tüm dünya ekonomisini oldukça dara soktu. Devlet tıkanan ekonominin az da olsa önünü açmak için ücretsiz izne çıkarılan, işyerleri kapanan SGK’lı kişilere yardım elini uzatıyor. Çünkü devlet salgının durdurulabilmesi, temasın engellenebilmesi için birçok işyerinin faaliyetlerinin durdurulması kararını aldı. Sanayi sektörlerinde, siparişlerin birçoğu iptal olduğu veya termin tarihleri ileri tarihe alındığı için üretime ara verilmesi söz konusu oldu.

Devletimiz ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında ‘kısa süreli çalışma ödeneği’ ve ücretsiz izne ayrılan kişiler için de sosyal yardımı hayata geçirdi. Bu ödemeler işkur vasıtasıyla olacak. Ve SGK’lı çalışanları için her işyeri, İşkur’a başvurusunu kendi yapacak.

Kısa çalışma ödeneği şartları taşıyan her personele maksimum 3 ay süreyle verilebiliyor. Ancak mücbir sebepler devam ederse, bu süre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6 aya çıkabiliyor.

Mücbir Sebepler Nelerdir?

Mücbir sebepler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda net bir şekilde belirtilmiştir. Mücbir sebepler ortaya çıktında kişiler veya işyerleri, görevlerini, taahhütlerini ve sorumluluklarını geçici veya sürekli olarak yerine getiremezler.

 • Ağır kaza, hastalık veya tutukluluk hali
 • Yangın, deprem, sel, salgın gibi durumlar
 • Kişinin kendi iradesi dışında oluşan mecburi kayıplar
 • Sahibinin iradesi dışındaki sebeplerden dolayı borçları-alacakları ispatlayıcı defter ve vesikaların elden çıkmış olması

Kısa Çalışma Ödeneği Alınması İçin Şartlar Nelerdir?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması için, bazı şartları taşıması gereklidir. İşyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak istiyorsa, faaliyetlerine kısmen veya tamamen ara vermek zorundadır. İşyerinin haftalık çalışma süresi, asgari ⅓ oranında azalıyorsa o zaman bu durum ‘kısmi çalışma’ olarak adlandırılır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak işyerlerinin geçmişe dönük SGK borcu bulunmamalıdır. Veya SGK borcu yapılandırılmış olmalıdır. Fayda sağlayacak sigortalının da devamlı hizmet akdi süresinin en az 60 gün olması gerekir; son 3 yıl içinde 450 günlük ödenmiş primi bulunmalıdır.

İşletme 4857 sayılı Kanun, 25m- II. bendine dayanan sebepler hariç, herhangi bir işçi çıkartmaz ise kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Mücbir sebepler oluştuğu için, sosyal temasın en aza indirgenmesi için İşkur ‘kısa süreli ödeneği’ başvurularını internet üzerinden almaya devam etmektedir. Başvurular;  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ linkinden yapılabilir. Her işyeri kendi bağlı bulunduğu İşkur merkezi için açılan özel mail adresine yazılı başvuru yapacaktır. Örneğin, işyeriniz İşkur’un Tuzla Hizmet Merkezi’ne bağlı ise, kısa çalışma ödeneği için başvuru yapacağınız adres, [email protected] adresine olmalıdır. Devamlı iletişimde olduğunuz İşkur personeline veya başka bir kısa çalışma ödeneği mail adresine yapacağınız başvuru geri dönecektir ve doğru adrese yönlenmeniz için uyarı maili alacaksınız.

İşkur’a Hangi Evraklar Gönderilmelidir?

Her resmi başvuruda olduğu gibi, başvurular işyerinin antetli kağıdına yazılacak Dilekçe ile yapılmalıdır. İşyerini kanunen temsil yetkisi olan bir kişi Dilekçe’ye imza atmış olmalıdır. Ekleriyle birlikte tarama yapılarak işyeri uzantılı mail adresinden gönderi yapılabilir; başvuru için KEP adresinin kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.

İşkur Dilekçe Eki’nde gönderilmesi gereken belgeleri şu şekilde belirlemiştir:

 • Kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunulacak işçi listesi
 • Listede yer alan işçilerin bordroları
 • Kısa çalışma uygulanılan dönem için, işçilerin işyerinde devam durumlarını gösteren puantaj kayıtları
 • İşçi takibinin yapıldığı elektronik döküm çıktıları
 • Cari ve bir önceki yıla ait geçici gelir beyannameleri, mali tabloların kayıtları (tasdikli olacak)
 • İşyerinde oluşan mücbir sebeplerin oluştuğunu gösteren kayıtlar (Siparişlerin iptal edildiğini gösteren yazışmalar vb.)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ve Miktarı Nedir?

Kısa çalışma ödeneği maksimum süresi 3 ay süreyle veriliyor. Sigortalıya aylık ödenecek miktarın belirlenmesinde, sigortalının son 12 aylık brüt kazancı dikkate alınmaktadır. Sigortalıya günlük brüt ücret tutarının yüzde 60’lık miktarı verilecektir. Verilecek tutardan da yüzde 1 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

İşkur, kısa çalışma ödeneği başvurusunun ilk bir haftalık kısmını ödemiyor, bu tutarı işveren ödeyecektir. Ödemeler İşkur tarafından izleyen ayın 5’inde personelin İşkur’a bildirilen banka hesabına yapılıyor. Personelin banka hesabı işyeri tarafından İşkur’a bildirilmemiş ise, ilgili kişi ALO 170’i arayarak banka IBAN numarasını İşkur’a telefonla bildirebilir. Eğer banka hesabı yoksa, bu durumda hak ettiği ödeneği istedi PTT Şubesi’nden elden teslim alabilecektir.

Ücretsiz İzin Maaş Desteği Nedir? Miktarı Nedir?

İş dünyasındaki birçok kişi kısa süreli çalışma ödeneğinden, yukarıda sayılan prim şartlarını sağlayamadığından faydalanamadı. Ancak bu süreçte zaten dar gelirli olan aileler daha da zor durumda kaldı. Pandemi dönemi süresinde sigortalı çalışanlara maaş desteği sağlayabilmek için, devletimiz ‘ücretsiz izin maaş desteği’ni devreye soktu. Ücretsiz izne ayrılmış kişiler de 3 ay süreyle ‘ücretsiz izin maaş desteği’ ödemesini İşkur aracılığıyla alabilecekler. Verilen destek miktarı aylık 1170TL olacak. Para İşkur’a çalışanların banka IBAN numaraları verilir ise, kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi para banka hesaplarına yatırılacaktır veya kendileri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden çekebilirler. Devlet bu süreç içinde 4,4 milyon dar gelirli aileye nakit yardımı yaptı.

Ücretsiz İzin Maaş Desteği Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Ücretsiz izin başvurusunu çalıştırdı işçiler için, işveren yapacak. Bildirimler, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden yapılacak olup, başvuru yapırken Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı seçilecek.

Kamu Bankaları “İşe Devam Kredisi” Veriyor

Covid19’un ekonomik hayat ve istihdama olan negatif etkilerini en aza indirebilmek için kamu bankaları ‘İşe Devam Kredisi’ni hayata geçirdi.Öncelik sağlanan işyerleri KOBİ’ler olmak üzere, işletmelerin sermaye ihtiyaçları kamu bankaları tarafından finanse edildi.

Kredinin başvuru şartları şu şekilde kamuoyuna açıklandı :

 • Kredi desteğinden yaralanmak isteyen işletmelerin 2020 Şubat sonu itibarıyla çalışan sayısında azaltmaya gitmemesi isteniyor.
 • İşletmenin teminat gösterememesi durumunda, Hazine Destekli KGF Kefaleti devreye girebilecek.
 • Kredi için uygulanacak faiz oranı yüzde 7,5 olacak; ilk 6 ayda anapara, faiz veya kâr payı ödemesi istenmeyecek.
 • Ödeme vadesi 36 ay olacak.

26 Mart tarihinden itibaren işletmeler krediye başvuru yapabiliyorlar. İstedikleri Vakıfbank, Halkbank veya Ziraat Bankası’na gidebilirler. Kredi desteğinin üst limitleri de şu şekildedir:

 Yıllık ciro (TL)Azami kredi tutarı (TL)
0-25 Milyon10.000.000
25-125 Milyon25.000.000
125 Milyon Üzeri100.000.000

 

Vergi Ödemeleri İle İlgili Destekler

Pandemi nedeniyle işleri duran veya yavaşlayan vergi mükelleflerinin yapacakları ödemelerin tarihlerinde uzatmaya gidildi. Şöyle ki;

 • Nisan-Mayıs-Haziran aylarında vermeleri gereken, muhtasar beyanname, BA/BS bildirimleri verme, KDV beyannameleri, defter beratı yükleme süreleri 27 Temmuz gününün sonuna kadar uzatıldı. Bu bildirimlerin ödeme süresi de aşağıdaki şekilde olacak.
 • Nisan ayı sonunda yapılması gereken beyanname ödeme süresi 27 Ekim 2020 tarihine ertelendi.
 • Mayıs ayı sonunda yapılması gereken beyanname ödeme süresi 27 Kasım 2020 tarihine ertelendi.
 • Haziran ayı sonunda yapılması gereken beyanname ödeme süresi 28 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

Yeni uygulamaya konan vergilerle ilgili ek süreler devreye girdi. Şöyle ki;

 • Kasım ayı sonuna kadar konaklama vergisi alınmayacağı bildirildi.
 • İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 1 olarak alınacak. (Normal süreçte bu oran yüzde 18’di.)
 • Nisan-Mayıs- Haziran ayları için otel kiralamalarına ilişkin, irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi kararı alındı.

Devlet Destekleri ve Kısa Çalışma Ödeneği

Diğer Destekler

–       Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli aileler için Pandemi Sosyal Destek Programı’nı uygulamaya koydu. Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor. Ön başvuru formunda, evde kaç kişi yaşandığı, öğrenci olan kişi sayısı, başvuru sahibinin kirada mı oturduğu, SGK’lı olup olmadığı gibi sorular yöneltiliyor. Verilen cevaplar ilgi Bakanlık tarafından kontrol edilerek teyidi yapıldıktan sonra hak kazanan kişiye ödemeler ev adresine yapılıyor.

–       Alım bedeli 500 bin TL olan konutlar için, asgari peşinat yüzde 10 seviyesine indirildi. Bankanın vereceği kredi miktarı da yüzde 90’a çıkartıldı.

–       Pandemi döneminden önce çekilen kredilerin ödemesi, işyerlerinin nakit akışının bozulması nedeniyle, 3 ay ertelendi. Erteleme hem anapara hem de faizi için geçerli olacak.

–       Esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan, Nisan- Mayıs- Haziran aylarına ait olan kredi borçları 3 ay süreyle ertelenecek, gecikme nedeniyle faiz alınmayacak.

–       Şirketlerin Nisan- Mayıs- Haziran aylarındaki ödemelerinin temerrüde düşmeleri nedeniyle sicillerinin kara listeye alınmaması için, kredi siciline ‘mücbir sebep’ yazılacak. Mücbir sebeplerin olduğu sektörlerden bazıları, konaklama, yiyecek- içecek sunumlarına yönelik hizmetler, etkinlik- organizasyon ile ilgili işler, sinema- tiyatro salonlarını işleten işletmeler, araç kiralama hizmetleri, tekstil- konfeksiyon hizmetleridir.

1Shares

İlk yorum yapan siz olun

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1Shares